About No Logo. Design

The name No Logo. Design is at the same time a manifesto for more lasting design and a limitation to what we are about. It was easier to give a limit regarding what we are not doing rather than listing all we are about.

So, sorry, we do not create logos and brand assets. We want to create authentic things in an innovative, aesthetic and above all, ethical way. You came to the right place if you are in need of creatives that tell a story, a story you want to experience over and over again.

We push boundaries in many ways. This means playing with materials in unusual ways, combining art with tech, or giving a design multiple purposes. We embrace future thinking and can design business in many ways. Our specialty is product and service digitalization. We also don’t see boundaries between the real and the digital world nor between countries. If you want to know how you can scale your business, make it hybrid, or how a business can become Born Global, then we’re happy to help you.

So No Logo. Design is a kind of laboratory, innovation hub, art project, design agency, and business consulting firm at the same time. If it’s out-of-the-box and it doesn’t have a well-known category yet, it’s our thing!

Customer’s insight part of the process

For us the design process is as important as the end result. This means that you, as a customer, are part of the process and have a lot of influence on the result. Service design was created based on industrial design methods, something that many don’t know, and both are often offered and ordered separately.

For us, service design is as it should be, part of our usual creative process. Without the customer’s insights the end results would look empty, something would be missing.

We believe that every design needs a purpose. We make sure that the purpose is part of the process the whole time. We might even upgrade it on the way but we will never forget it and create something that only looks good.

Disclaimer: Company is still in its early stage!

At this stage, “we” is still “I” because this company is, for the time being, a sideproject as I’m currently involved in multiple exciting projects and start-ups.

Anyhow, I have a wonderful network of creative people so if you have an unusual project or are interested in finding a totally new approach to doing things, I’m happy to hear it. We can together figure out the best solution to take things forward.

If you are a designer or an agency yourself, with the same kind of passion for designs that push limits, please let me know. I’m always keen to cooperate.

No Logo. Design on samaan aikaan manifesti kestävämmälle suunnittelulle ja rajoite sille, mitä luodaan. Oli helpompi antaa rajat sille, mitä emme tee kuin mitä teemme.

Joten, pahoittelut, meiltä ei voi tilata logoa tai brändin rakennusta. Tulit sen sijaan oikeaan osoitteeseen, jos kaipaat tunnetta ja tarinaa; luovia töitä ja muotoilua, jotka kestävät aikaa.

Venytämme rajoja monella tapaa. Käytämme materiaaleja poikkeuksellisilla tavoilla, yhdistämme taidetta ja tekniikkaa tai annamme tuotoksille useamman kuin yhden käyttötarkoituksen. Meidän erikoisalaamme on tuotteiden ja palveluiden digitalisointi. Emme näe rajoja reaali- ja digitaalisen maailman välillä emmekä maiden välillä. Jos haluat skaalata bisneksesi, tehdä siitä hybridin tai suoraan Born Global, autamme mielellämme.

No Logo. Design on testilaboratorio, tiede- ja taideprojekti sekä (liiketoiminta)muotoilutoimisto samoissa kansissa. Kaikki poikkeava, jolle ei ole vielä tarkkaa kategoriaa, on meidän ydinaluettamme. Lähde siis rikkomaan rajoja ja ajattelemaan boxin ulkopuolelta kanssamme!

Asiakasymmärrys on osa prosessia

Meille suunnitteluprosessi on yhtä tärkeä kuin lopputuotos. Sinä asiakkaana ja loppuasiakkaasi olette oleellinen osa projektia ja vaikutatte lopputulemaan. Palvelumuotoilu perustuu teollisen muotoilun prosesseihin, mutta harva on kuitenkin tästä tietoinen.

Meille palvelumuotoilu on osana normaalia prosessia, niin kuin sen pitääkin olla. Ilman asiakasymmärrystä lopputulema kumisee tyhjänä kuorena olennaisen ollessa kadoksissa.

Suunnittelun lähtökohta on merkityksen määrittely. Varmistamme, että merkityksellisyys on ja pysyy keskiössä koko prosessin ajan. Saatamme päivittää sitä matkan varrella, mutta emme koskaan unohda sitä. Silloin lopputulemasta tulee jotain, mikä ei vaan näytä hyvältä. Sillä on tarkoitus.

Huom! Yritys on vielä taipaleensa alkuvaiheessa

Tässä kohtaa on hyvä varoittaa, että yrityksen rakennuspalikat hakevat vielä paikkaansa ja ”me” on vasta ”minä”. Kun aika koittaa, visio tulee samaan myös lihaa luiden ympärille. Nyt tämä on vielä oma sivuprojektini, koska olen mukana parissa muussakin yrityksessä.

Joka tapauksessa verkostoistani löytyy vino pino taitavia ammattilaisia. Joten kannattaa olla yhteydessä, jos kaipaat jotain poikkeuksellista. Mietitään yhdessä järkevä yhteistyömalli.

Niin ja lähden oikein mielelläni yhteistyöhön mukaan eri alojen suunnittelijoiden ja toimistojen kanssa, joten ole rohkeasti yhteydessä.