Services for Companies and Organizations

Business Design

Are you keen to Internatiolize, digitalize one ore more areas of your business, scale your business or shift your focus? Do you want to do it sustainable way? We help you to find the right niche and do it customer oriented and sustainable way. We use creative workshop to identify your business strengths, market opportunities and make a plan to achieve your goals.

Have you already created an innovation but don’t how to commercialize it? Maybe it differs from your usual business and that’s why you don’t know how to proceed. We use creative workshops to identify the best business model. We can even help you to get started with our wide network of different experts.

Service & Product Design

Do you need help to redesign your services or design new products or even mix of these? Do you need on digitalizing services and products and make them to be more customer orientated? Great. We are more than happy to help you. We do that with sustainability in the back bone. We show how you can listen your customers and stakeholders and make them part of your creation process. We use service design and product development tools creatively and seamlessly. You don’t need to worry about technicalities, just enjoy the ride and learn imperceptibly great deal about design.

Future Thinking & Innovation

Do you want to have big changes to your business, turn it to growth business or need to make innovation to keep up in the fast competition? Do you want to learn how sustainability will be taken to core of your work?

We create workshops, trainings and creative hubs for your employees and teach you to lead future thinking and innovation. You need to have open mind, because we’re expert of flow, creativity and mixing modern tools with traditional ones for research and experimenting. So forget flip charts and post-it notes, we put people to nature or use VR/AR/XR and Internet 3.

Ihmisläheinen liiketoiminnan muotoilu

Haluatko kansainvälistää liiketoimintasi, digitalisoida yhden tai useamman osan bisneksestäsi tai muuttaa fokusta? Autamme löytämään oiken markkinaraon asiakaslähtöisesti ja kestävästi. Käytämme luovia työpajoja vahvuuksien, ja mahdollisuuksien kartoittamiseen ja teemme niistä konkreetiisen suunnitelman.

Onko sinulla uusi innovaatio tai bisnesidea, joka poikkeaa nykyisestä bisneksestä? Etkö tiedä, miten sen kanssa edetä? Käytämme luovia työpajoja parhaan bisnesmallin määrittelemiseen. Autamme tarvittaessa alkuun laajan verkostomme avulla.

Palvelumuotoilu ja tuotemuotoilu

Oletko alkutekijöissä ja tarvitse apua palvelujesi ja tuotteittesi muotoiluun sekä näiden yhdistelmiin? Kaipaatko apua digitaalisuuden ja asiakaskeskeiseen suunnitteluun? Loistavaa, autamme mielellämme. Autamme kuuntelemaan asiakkaitasi ja sidosryhmiäsi, ottaamaan heidät mukaan suunnitteluun eri tavoin ja tekemään jotain kestävämpää. Olemme mukana koko matkalla tai vain osalla siitä. Hyödynnämme palvelumuotoilun ja tuotekehityksen työkaluja luovasti ja saumattomasti. Sinun ei tarvitse huolehtia prosessista, nauti vain matkasta ja opi kuin huomaamattasi suunnittelutyön keinot.

Tulevaisuusajattelu & innovointi

Meneekö kilpailijat oikealta ja vasemmalta ohi? Muuttuko toimintaympäristö niin nopealla tavalla, ettei perässä meinaa pysyä? Haluatko ymmärtää, miten vastuullisuus tuodaan mukaan koko toimintaan?

Teemme työpajoja, valmennuksia ja luomme creative hubeja työntekijöillesi ja opetamme tulevaisuusajattelua ja innovointia työssä. Tarvitaan vain avoin mieli, koska nyt heitetään fläppitaulut ja post-it-laput nurkkaan ja käytetään laajasti erilaisia keinoja herätellä luovuutta, flow-tilaa ja ideointia. Saatamme pistää porukan vaikka metsään tai annamme heille käyttöön viimeistä teknologiaa.

Do you want to know more? Do not hesitate to contact us!

Kiinnostuitko? Laita ihmeessä viestiä niin jutellaan lisää!