Futures Thinking & Communications

Services

Palvelut

  • Consulting, training, and workshops on futures thinking and communication
  • Workshops on design thinking and future-oriented approaches for multidisciplinary teams
  • Keynote speeches on future trends, interaction, communication, sustainability, technology, artificial intelligence, human-computer/AI interaction, and particularly the combination of these topics
  • Content creation: articles, ghostwriting, illustrations (AI-assisted or artistic, excluding graphic design and layout)
  • Crisis communication plans and training for handling challenging interactive situations, especially in digital channels.
  • Tulevaisuusajattelun ja -viestinnän konsultointi, koulutus ja työpajat
  • Muotoilu- ja tulevaisuusajattelun/ennakoinnin työpajat monialaisilla tiimeille
  • Puheenvuorot: tulevaisuus, vuorovaikutus, viestintä, vastuullisuus/kestävä kehitys, teknologia, tekoäly, human-computer/ai-interaction ja erityisesti näiden aiheiden yhdistelmät
  • Sisällöntuotanto: artikkelit, haamukirjoittaminen, kuvitukset (tekoälyavusteiset tai taide, ei graafiset palvelut ja taitto muuten kuin näiden työstö)
  • Kriisiviestintäsuunnitelmat ja haastavien vuorovaikutustilanteiden koulutus ja harjoittelu erityisesti digitaalisissa kanavissa

Tuotteet

Futures Thinking

It’s difficult to think about future thinking without design thinking. They intertwine like fusilli pasta and sauce. On the other hand, it’s hard to think about future thinking without strategic thinking. After all, it’s about forecasting.

It’s also very challenging to think about the future without considering sustainability. Of course, one can close their eyes and hope that everything goes well, but it’s dangerous from an forecasting perspective. Moreover, one misses out on many amazing opportunities.

So, is futures thinking all about futuristic AI stuff? Well, not quite. Ultimately, it involves quite ordinary things, but good forecasting requires considering the operating environment. That’s why technology plays an important role.

Yes, it’s primarily about forecasting, both for the good and the bad. It’s about being prepared and, at the same time, seizing opportunities. It’s a skill that can be learned. Above all, it requires a plan.

Futures Communication

When futures thinking is combined with communication, we get futures communication. The term is still in its infancy. There is no precise definition, so in this case, the starting point is my book ”Tulevaisuus-vuorovaikutus-viestintä” (Future-Interaction-Communication). It serves as a launching pad for futurse thinking from a communication perspective, and what needs to be taken into account in the future.

If you want more information on the topic, you can also read a couple of guest-authored blogs I have written:

Edelläkävijät
Futures Finland

Tulevaisuusajattelu

On vaikeaa ajatella tulevaisuusajattelua ilman muotoiluajattelua. Ne nivoutuvat toisiinsa kuin fusillipasta ja kastike. Toisaalta on vaikea ajatella tulevaisuusajattelua ilman strategista ajattelua. Kyseessähän on loppujen lopuksi ennakoinnista.
On myös hyvin vaikeaa ajatella tulevaisuutta ilman kestävää kehitystä. Toki sitä voi laittaa silmät kiinni ja toivoa, että kaikki menee hyvin, mutta ennakoinnin kannalta se on vaarallista. Lisäksi menettää monta upeaa mahdollisuutta.

Entä onko tulevaisuusajattelu sitten jotain futuristista tekoälyhommelia? No, ei aivan. Kyse on loppujen lopuksi aika arkisista asioista, mutta hyvään ennakointiin kuuluu toimintaympäristön huomioiminen. Sen takia teknologia on tärkeässä roolissa.

Kyllä, kyseessä on ennen kaikkea ennakoinnista, sekä hyvässä että pahassa. Siitä, että osaa varautua ja toisaalta osata ottaa mahdollisuuksista kiinni. Se on taito, joka on opeteltavissa. Ennen kaikkea se vaatii suunnitelman.

Tulevaisuusviestintä

Kun tulevaisuusajattelu yhdistetään viestintään saadaan tulevaisuusviestintää. Termi on vielä täysin vauvan kapaloissa. Tarkkaa määritelmää ei ole, joten tässä kohtaa lähtökohtana toimii kirjoittamani kirja Tulevaisuus-vuorovaikutus-viestintä. Se on ns. ponnahduslauta tulevaisuusajatteluun viestinnän näkökulmasta. Siitä, mitä kaikkea pitää tulevaisuudessa osata ottaa huomioita.

Jos kaipaat lisää tietoa, mistä on kyse, voit myös lukaista pari vieraskynänä kirjoitettua blogia aiheesta:
Edelläkävijät
Futures Finland